İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyon Üyesi Dr.İsmail Safi Web Sitesi